Zo help ik samenwerkingen vooruit

De context waarin ik werk

Ik help bij startende of lopende projecten waarbij samenwerking tussen verschillende partners belangrijk is. 

Dit zijn vaak netwerken, coalities of allianties waarin partners uit meer domeinen samenwerken aan een gezonder of actiever leven van mensen.

De manieren waarop ik werk

Advies

Ik adviseer projecten over effectieve(re) samenwerking

Training & workshop

Ik train projectleiders in effectieve(re) samenwerking

Facilitering

Ik begeleid projecten voor effectieve(re) samenwerking

Advies

Na een eerste afspraak stemmen we op basis van de vraag de benodigde advisering af. Meestal bestaat dit uit enkele ‘zoom in’ sessies in combinatie met observatie van vergaderingen of bijeenkomsten.

Facilitering

Is er behoefte is om het samenwerkingsproces op te starten, te stimuleren of vlot te trekken? Dan kan ik dit faciliteren. Ik maak afspraken over het te bereiken doel, de werkwijze en het tijdsbestek waarin ik faciliteer. Hierin treed ik alleen op als procesbegeleider en niet als projectleider.

Training of workshop

Workshops of in-company trainingen leiden tot meer kennis, bewustzijn en skills rondom effectieve(re) samenwerking in projecten. Ik stel de workshop of training samen op basis van de gewenste opbrengsten.