De kennis die ik meebreng over effectieve samenwerking

Enkele modellen die ik gebruik

mutual gains aanpak model

Mutual gains aanpak

Veel gesprekken in de samenwerking vinden plaats op het niveau van standpunten. Dit vraagt meer overbrugging van verschillen, omdat standpunten veel van elkaar kunnen verschillen. Een gesprek vanuit ieders behoeften, waarden en normen maakt het gemakkelijker om elkaar te vinden in ieders belangen. 

kijkglas samenwerking

Kijkglas samenwerking

Het kijkglas helpt je om zicht te krijgen op de elementen die belangrijk zijn in samenwerking én op de logische volgorde waarin deze elementen belangrijk zijn. Je begint vaak bij een gedeelde ambitie, nog voordat je het positiespel over belangen samen speelt. Het bouwen aan de onderlinge relatie en een goede organisatie volgt vaak logischerwijs. 

Netwerkanalyse

Het in kaart brengen van je netwerk van betrokken partners biedt overzicht. Dit kan bij de start, maar ook in de verschillende fases van een aanpak. In de netwerkanalyse breng je alle personen in kaart die het initiatief(i) mee kunnen helpen realiseren. Je kent verschillende rollen aan deze personen toe in de samenwerking.

Veranderdriehoek

De veranderdriehoek leert je de verschillende drijfveren van mensen in de samenwerking kennen. Iemand kan bijvoorbeeld veel energie krijgen van ideeën bedenken, en een ander zet deze liever om in concrete activiteiten. Dankzij het inzicht in deze drijfveren kun je mensen op de juiste momenten betrekken bij je samenwerking. 

tijdlijnmethode

Tijdlijnmethode

Gebruik een Tijdlijn-evaluatie om je aanpak te evalueren. Niet alleen om zicht te krijgen op je resultaten, maar ook om inzicht te krijgen in hoe de betrokken partners zich voelen bij de samenwerking.

innovatiespiraal

Innovatiespiraal

De Innovatiespiraal laat je zien langs welke fases een ‘zoek en verken’-proces in een samenwerking vaak loopt. Het is een spiraal omdat de fases in de praktijk vaak chaotisch en niet rechtlijnig verlopen.

Verschillende perspectieven

Netwerken is onderhandelen in perspectieven. Daarom kijk ik altijd samen met de betrokken partners naar deze vraag: welke paradigma’s spelen mee? Pas als je dat weet, is optimale samenwerking mogelijk.

Enkele gepubliceerde artikelen of kennisproducten

Hiemstra, A. (2016) Netwerkaanpak of Projectaanpak? Kenniscentrum Sport 

Hiemstra, A. van Housselt C., Baars D., de Ridder E., Westerhof W. (2016) Kennisverzameling binnen het ‘Kracht van Sport’ programma van het Oranje Fonds “Samenwerken is kneden, knuffelen en kietelen.“. Op verzoek beschikbaar.

Hiemstra, A., Berg van den L. (2016). Stappenplan voor regionale samenwerking Grenzeloos Actief. Kenniscentrum Sport

Hiemstra, A. (2016) Leereenheid samenwerken en netwerken. In het boek Sport, bewegen en gezondheid, deel 2. Angerenstein Sport en Bewegen

Hiemstra A., Hampsink M. (2014). Lessenreeks Netwerken in Beweging ROC-Twente. Op verzoek beschikbaar